Vsakovací a filtrační pánve a komory

By

Hlavním cílem tohoto opatření je zadržování a infiltrace dešťové vody. Dobré biologické čištění a retence rozpuštěných látek. Plochý tvar koryta a ozelenění umožňují integraci v rámci místní zeleně.

Zpracování provozních předpisů pro průmyslové a komerční budovy pro případ povodní

By

V rizikových oblastech by se mělo posoudit riziko povodní. Škody na zařízeních lze výrazně snížit, např. v vhodným umístěním elektrických instalací, obdobně i škody způsobené zařízeními, např. vhodným skladováním nebezpečného zboží a materiálu. Pravidelná koordinace s civilní ochranou pomáhá předcházet škodám na životním prostředí. Plány by měly zohledňovat pravděpodobné změny výskytu srážek a záplav v…

Identifikace (mapování) ohrožených území

By

Správné posouzení ohrožení a rizik (s informativními mapami jako hlavním výstupem) je nezbytným základem pro zahájení procesu integrovaného řízení rizik na všech úrovních činnosti. Hodnocení je náročným vícestupňovým úkolem, který vyžaduje – kromě jasných cílů – některá vstupní data (např. o historických událostech a škodách, metodických dovednostech a rozhodnutích), jakož i potřebné zdroje. Na základě…

Vsakovací studny

By

Studny naplněné infiltračním materiálem a pokryté zeminou, kameny nebo jiným povrchem, který propouští vodu z dlážděných povrchů

Zelené střechy

By

Při osazení vegetace do půdního substrátu na střechách je voda zadržována. Podle úrovně údržby lze rozlišit dva systémy zelených střech: extenzivní zelená střecha až intenzivní zelená střecha.

Izolace podzemních částí budov (černá vana)

By

Opatření je pro hydroizolaci budov proti zemní vlhkosti a prosakující vodě u podzemních konstrukčních prvků jako jsou stěny. Existují horizontální nebo vertikální způsoby izolace. Vodorovná izolace zabraňuje zvyšování vlhkosti. Svislá izolace zabraňuje pronikání vlhkosti ze strany do budovy. K dispozici je několik variant řešení s asfaltem a se syntetickými materiály. Je důležité, aby svislá izolace…