Certifikáty budov na ochranu proti povodním

By

Odborní stavební konzultanti pro povodňová rizika ohrožující stavby (technik nebo architekt) poskytují své technické znalosti a zkušenosti a hodnotí fyzickou zranitelnost stavby působením povodně a určují účinky implementovaných opatření ke zmírnění povodňových rizik. V některých zemích mohou být k dispozici standardizované postupy, podle kterých odborníci postupují při vydávání protipovodňových osvědčení a uvádějí pro majitele domů…

Přesunutí budov, přesídlení

By

V případě velkého nebezpečí může být užitečné přemístit stávající budovy. V důsledku vyloučení a odstranění potenciálu poškození způsobí přesídlení a přesun trvalé snížení rizika. Finanční podpora usnadňuje provádění těchto opatření. Opatření pro přesídlení a přesun musí být posouzena a přezkoumána. Je třeba vzít v úvahu sociální a osobní zátěž.

Vsakovací a filtrační pánve a komory

By

Hlavním cílem tohoto opatření je zadržování a infiltrace dešťové vody. Dobré biologické čištění a retence rozpuštěných látek. Plochý tvar koryta a ozelenění umožňují integraci v rámci místní zeleně.

Zpracování provozních předpisů pro průmyslové a komerční budovy pro případ povodní

By

V rizikových oblastech by se mělo posoudit riziko povodní. Škody na zařízeních lze výrazně snížit, např. v vhodným umístěním elektrických instalací, obdobně i škody způsobené zařízeními, např. vhodným skladováním nebezpečného zboží a materiálu. Pravidelná koordinace s civilní ochranou pomáhá předcházet škodám na životním prostředí. Plány by měly zohledňovat pravděpodobné změny výskytu srážek a záplav v…

Identifikace (mapování) ohrožených území

By

Správné posouzení ohrožení a rizik (s informativními mapami jako hlavním výstupem) je nezbytným základem pro zahájení procesu integrovaného řízení rizik na všech úrovních činnosti. Hodnocení je náročným vícestupňovým úkolem, který vyžaduje – kromě jasných cílů – některá vstupní data (např. o historických událostech a škodách, metodických dovednostech a rozhodnutích), jakož i potřebné zdroje. Na základě…

Vsakovací studny

By

Studny naplněné infiltračním materiálem a pokryté zeminou, kameny nebo jiným povrchem, který propouští vodu z dlážděných povrchů