Geokompozyt absorbujący wodę-image

Geokompozyt absorbujący wodę

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Metoda ta służy retencji wody opadowej, która zbiera się podczas infiltracji. Wszędzie tam, gdzie stosowane są systemy roślinne do wspierania retencji wody, niezależnie od tego, czy chodzi o trawę, drzewa, krzewy, rośliny na zielone dachy, czy obsadzone roślinami mury (zielone ściany), wzrost tych roślin może być wsperany przez geokompozyty absorbujące wodę (GSW).

Fields of action Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology