Małe groble i doły (bruzdowanie)-image

Małe groble i doły (bruzdowanie)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Bruzdowanie wałów/grobli (zwane również wiązaniem redlin lub tępieniem bruzd) to formowanie się małych ziemnych wałów na bruzdach, np. przy uprawie ziemniaków. Podobną techniką jest dołowanie gleby - tworzenie małych wgłębień w ściśle rozmieszczonych odstępach. Takie techniki utrzymują wodę deszczową na miejscu, dopóki nie infiltruje do gleby.

Fields of action Obszary rolnicze
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

PICTURES:

Vopravil a kol., SOWAC Praha, 2013