Sekwencyjne systemy sedymentacji i biofiltracji-image

Sekwencyjne systemy sedymentacji i biofiltracji

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Tego radzaju systemy składają się z różnych hydrofitowych oczyszczalni ścieków do regulacji eko-hydrologicznej. Są one podzielone na trzy strefy: strefę intensywnej sedymentacji (w której połączenie stałych i ruchomych elementów modyfikuje hydrodynamikę komory i zwiększa sedymentację); kolejna strefa do intensywnych procesów biogeochemicznych (gdzie grube frakcje wapienia wychwytują związki fosforu) i trzecia strefa biofiltracji (do usuwania związków biogennych za pomocą makrofitów). Strefy są oddzielone od siebie gabionami z grubego żwiru, które dodatkowo filtrują wodę.

Fields of action Cieki wodne
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology