Uszczelnianie murów (ścian), "czarne wanny"-image

Uszczelnianie murów (ścian), "czarne wanny"

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działanie polega na uszczelnieniu budynków w celu ochrony przed oddziaływaniem wilgoci z gleby i wody infiltracyjnej na podziemne elementy konstrukcyjne, takich jak ściany. Istnieją poziome lub pionowe metody uszczelnienia. Uszczelnienia poziome zapobiegają podnoszeniu się wilgoci. Uszczelnienia pionowe zapobiegają mozliwości wnikania wilgoci do budynku od strony bocznej. Istnieją różne rozwiązania z zastosowaniem bitumu ("czarny zbiornik") oraz materiałów syntetycznych. Ważne jest, aby uszczelnienia pionowe wraz z co najmniej jednym uszczelnieniem poziomym sięgały do powyżej 30 cm ponad grunt.

Fields of action Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Abdichtung, schwarze Wanne
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology