Przywracanie terenów zalewowych i lasów łęgowych, sukcesja naturalna-image

Przywracanie terenów zalewowych i lasów łęgowych, sukcesja naturalna

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Przywracanie terenów zalewowych i lasów łęgowych, sukcesja naturalna

Fields of action Obszary zasiedlone,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i retencję wód spływu powierzchniowego, działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; tworzenie biotopów brzegowych/nadbrzeżnych; utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej; redukcja źródeł zanieczyszczeń; przerwanie ścieżek substancji szkodliwych; tworzenie biotopów wodnych; obniżanie wysokich temperatur; filtrowanie zanieczyszczeń

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)