Podwyższone świetliki i wejścia do piwnic-image

Podwyższone świetliki i wejścia do piwnic

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Odpowiednie otwory budynków można zabezpieczyć przed dostawaniem się wody poprzez zamontowanie podestów schodowych lub podniesionych świetlików. W zależnosci od położenia terenu i wielkości ryzyka, krawędź świetlików w budynkach winna być umieszczona 15 - 30 cm powyżej poziomu gruntu. W przypadku wejść do piwnic zaleca się wykonanie dodatkowego zadaszenia.

Fields of action Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Aufkantung von Lichtschächten, Aufkantung von Kellereingängen
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Sicherung von Gebäudeöffnungen
PICTURES:

Yvonne Spira, Umweltbundesamt