Ustalenie zdefiniowanych dróg odpływu przez budynek gospodarczy-image

Ustalenie zdefiniowanych dróg odpływu przez budynek gospodarczy

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Jeśli nie można zapobiec przedostawaniu się wody do budynku lub można temu zapobiec jedynie w ograniczonym stopniu, predefiniowane ścieżki przepływu w budynku mogą zminimalizować szkody. Najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie w budynku otworów wylotowych/odpływowych, aby zapewnić odpływ wody.

Fields of action Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Abflusswege durchs Nebengebäude
PICTURES:

Yvonne Spira, Umweltbundesamt