Środki ostrożności przy wydawaniu pozwoleń na budowę-image

Środki ostrożności przy wydawaniu pozwoleń na budowę

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Wymagania są określane przy udzielaniu pozwoleń na budowę, w ramach badania podatności placu budowy, aby zapobiec negatywnym skutkom powodzi w wyniku spływu wody ze stoku na nieruchomość i osoby trzecie.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Bauverfahren
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology