Uprawa bezorkowa lub płytka orka, uprawa konserwująca (z mulczowaniem), siew bezpośredni i uprawa pasowa.-image

Uprawa bezorkowa lub płytka orka, uprawa konserwująca (z mulczowaniem), siew bezpośredni i uprawa pasowa.

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Uprawa bezorkowa,płytka orka, uprawa konserwująca są to techniki, w których całkowicie lub z nacznym stopniu rezygnuje się ze stowania pługów. Zamiast tego stosuje się narzędzia uprawowe, które nie odwracają gleby (np. kultywator, brona talerzowa) i nie naruszają struktury gleby, podczas, gdy resztki pożniwne (=mulcz) pozostaja w poblizu lub na powierzchni gleby. Uprawa pasowa, czy też strip-till jest to zmienna metoda uprawy roli i wysiewu w szczególności w przypadku uprawy rzędowej, która tworzy łoże siewne o szerokości 15 - 20 cm, a tym samym pozostawia 2/3 pola bez uprawy. Technika ta opiera sie o pomysł, aby stworzyć stabilną strukturę gleby, która jest mniej podatna na zagęszczenie gleby przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zdolnosci infiltracyjnej. Dzięki zwiększeniu polowej pojemności wodnej gleby i zmniejszeniu odpływu działania te są bardzo skuteczne w zakresie redukcji ryzyka odczuwania skutków opadu nawalnego na obszarch użytkowanych rolniczo.

Fields of action Obszary rolnicze
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodzi poprzez spowolnienie i retencję wód spływu powierzchniowego działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: redukcja źródeł zanieczyszczeń; ulepszanie gruntów; pobieranie i/lub wiązanie CO2; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; adaptacja do zmiany klimatu i łagodzenie zmian; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; filtrowanie zanieczyszczeń; utrzymanie bioróżnorodności.

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology