Ubezpieczenie budynków od zagrożeń naturalnych (klęsk żywiołowych)-image

Ubezpieczenie budynków od zagrożeń naturalnych (klęsk żywiołowych)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ubezpieczenie od zagrożeń naturalnych chroni właścicieli domów przed skutkami finansowymi powodzi, opadu nawalnego, cofki, trzęsienia ziemi, osiadań ziemi, osuwisk, nacisku śniegu, lawin i wybuchów wulkanu. Większoć budynków nie jest od tego rodzaju zagrożeń naturalnych wystarczająco ubezpieczona mimo, że nie należy się spodziewać żadnej pomocy z funduszu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Na przykład w Niemczech tylko 43% budynków jest wystarczajaco zabezpieczonych przez szkodami finansowymi na skutek zagrożeń naturalnych.

Fields of action Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Pixabay