Hydrotechniczne liniowe budowle ochronne-image

Hydrotechniczne liniowe budowle ochronne

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Hydrotechniczne liniowe budowle ochronne pomagają w orprowadzaniu wody w przypadku opadów nawalnych na obszary, na których nie powoduje ona wiekszych szkód. Do budowli tych należą: ścianki i mury przeciwpowodziowe, mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej, systemy odprowadzania wody (rozbudowa, usuwanie przeszkód), systemu usuwania wody opadowej i przepusty, awaryjne drogi wodne, kanały powodziowe, odwodnienia dróg w przypadku obiektów nowo budowanych i remontowanych. Cechą wspólną w odniesieniu do tych budowli jest to, że dla zapewnienia ich zdolności działania wymagają one konserwacji oraz szkoleń dla personelu odpowiadającego za ich utrzymanie.

Fields of action Obszary zasiedlone,Obszary rolnicze
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology