Wdrożenie i użytkowanie systemów wczesnego ostrzegania wraz ze zbieraniem i oceną informacji uzupełniających-image

Wdrożenie i użytkowanie systemów wczesnego ostrzegania wraz ze zbieraniem i oceną informacji uzupełniających

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią – o ile istnieją dla danego obszaru – dostarczają informacji, które wmożliwiają podjęcie działań ratownichych (np. stworzenie centrum zarządzania, obserwacja obszarów ryzyka) przed wystąpieniem zdarzenia i związanych z nim szkód. Zmniejszenie szkód jest jednak tylko wtedy możliwe, jeżeli informacje z systemu wczesnego ostrzegania bedą właściwie interpretowane i oceniane, gdy towarzyszy im ocena ryzyka i plany działań z uwzględnieniem różnych scenariuszy. Zbieranie i uzupełnianie informacji z różnych źródeł (także lokalnych) może ułatwić i udoskonalić ocenę informacji z systemu wczesnego ostrzegania przez odpowiedzialny za to personel.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki,Zarządzanie kryzysowe
Oprócz redukcji ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i magazynowanie spływu powierzchniowego, środek ten daje umiarkowane lub duże korzyści dla następujących aspektów bio-fizycznych oraz działań ekosystemowych: magazynowanie wody z rzek; spowolnienie przepływu; wzrost infiltracji i/lub zasobów wodnych; ograniczenie erozji i/lub dostarczenie materiału osadowego; użyźnienie gleb; tworzenie siedlisk nadbrzeżnych i lądowych; magazynowanie wody; zasoby rybne; produkcja naturalnej biomasy; ochrona bioróżnorodności; możliwości rekreacyjne; wartość estetyczna/kulturowa; wzrost ewapotranspiracji; wzrost retencji glebowej; redukcja źródeł zanieczyszczeń i ich dróg rozprzestrzeniania się; tworzenie siedlisk wodnych; ograniczenie wysokich temperatur; absorbowanie i/lub zachowanie CO2; filtracja zanieczyszczeń.

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://www.graz.at/cms/beitrag/10164055/8061353/Aktueller_Gefahrenstatus.html, ©City of Graz