Trzymanie zapasów worków z piaskiem, desek, pokryw i klap-image

Trzymanie zapasów worków z piaskiem, desek, pokryw i klap

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Otwory (drzwiowe i okienne) budynków mogą być zabezpieczane przed dostaniem się wody przy pomocy worków z piaskiem, litych płyt lub desek wzgl. uzupełnionych zapasowymi workami z piaskiem, czy też pokryw i klap. Działanie to wymaga zainstalowania z wyprzedzeniem czasowym przed wystąpieniem silnych opadów (nie jest wszędzie możliwe). Ponadto wymaga ono przećwiczenia.

Fields of action Budynki
Oprócz redukcji ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i magazynowanie spływu powierzchniowego, środek ten daje umiarkowane lub duże korzyści dla następujących aspektów bio-fizycznych oraz działań ekosystemowych: zachowanie bioróżnorodności; adaptacja i redukcja skutków zmian klimatu; redukcja źródeł zanieczyszczeń i ich dróg rozprzestrzeniania się; ograniczenie erozji i/albo dostarczenie materiału osadowego; użyźnienie gleb; ograniczenie wysokich temperatur; absorbowanie i/lub zachowanie CO2 w wodzie; produkcja naturalnej biomasy; filtracja zanieczyszczeń; możliwości rekreacyjne; wartość estetyczna/kulturowa.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Sicherung von Gebäudeöffnungen
PICTURES:

Canislupus, Pixabay