Opracowanie przepisów eksploatacyjnych dla zagrożonych powodzią obiektów działalności gospodarczej i przemysłowej-image

Opracowanie przepisów eksploatacyjnych dla zagrożonych powodzią obiektów działalności gospodarczej i przemysłowej

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Na zagrożonych obszarach należy brać pod uwagę zalania spowodowane opadem nawalnym. Szkody w obiektach zakładowych mogą być znacząco zredukowane, np. poprzez przekładanie/przenoszenie instalacji elektrycznych oraz zagrożeń np. przenoszonych dóbr i materiałów niebezpiecznych. Regularne dokonywanie uzgodnień z obroną cywilną pomaga uniknąć szkód środowiskowych w razie wystąpienia zdarzenia. Plany powinny brać pod uwagę prawdopodobne zmiany rozkładu opadów i zalewania wynikające ze zmiany klimatu.

Fields of action Budynki
Oprócz redukcji ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i magazynowanie spływu powierzchniowego, środek ten daje umiarkowane lub duże korzyści dla następujących aspektów bio-fizycznych oraz działań ekosystemowych: zachowanie bioróżnorodności; adaptacja i redukcja skutków zmian klimatu; redukcja źródeł zanieczyszczeń i ich dróg rozprzestrzeniania się; ograniczenie erozji i/albo dostarczenie materiału osadowego; użyźnienie gleb; ograniczenie wysokich temperatur; absorbowanie i/lub zachowanie CO2 w wodzie; produkcja naturalnej biomasy; filtracja zanieczyszczeń; możliwości rekreacyjne; wartość estetyczna/kulturowa.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology