Certyfikaty ochrony / profilaktyki przeciwpowodziowej dla budynków-image

Certyfikaty ochrony / profilaktyki przeciwpowodziowej dla budynków

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Wyspecjalizowani konsultanci ds. ryzyka powodziowego (inżynierowie lub architekci) wnoszą swoją wiedzę techniczną i doświadczenie. Oceniają oni fizyczną podatność w zakresie potencjalnych szkód powodziowych i określają skutki zrealizowanych już działań w celu zmniejszenia ryzyka. W niektórych krajach związkowych do dyspozycji pozostają znormalizowane procedury, według których działają eksperci wystawiając właścicielom domów certyfikaty stanu ochrony przeciwpowodziowej i wydają zalecenia w sprawie statusu ryzyka w zakresie dodatkowych działań ochronnych. Tego rodzaju opinie (ekspertyzy/certyfikaty) mogą być wymagane do celów ubezpieczeniowych.

Fields of action Budynki,Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology