Systemy barier przeciwpowodziowych-image

Systemy barier przeciwpowodziowych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Systemy barierowe składają się z mocowań bocznych z prowadnicami (wsporniki kątowe, montowane np. obok drzwi wejściowych) oraz ścianek zaporowych, które są wkładane do tych prowadnic. W razie potrzeby można tego dokonać bardzo szybko. Ścianki zaporowe muszą mieć dolną uszczelkę. Przydatność tego działania jest ograniczona przy zmniejszaniu ryzyka w przypadku silnych opadów nawalnych, ponieważ występują one nieoczekiwanie i nagle. Jednakże gotowość systemu do eksploatacji wymaga działań zapobiegawczych, szkolenia w celu szybkiego uruchomienia i regularnej konserwacji systemu.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology