Pasowa uprawa roli-image

Pasowa uprawa roli

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Podział pola ma na celu uprawianie różnych, ułożonych naprzemiennie, roślin w formie pasków, najlepiej w połączeniu z uprawą poprzeczną na zboczu. Uprawa pasowa przydatna jest szczególnie w przypadku kultur o skłonnościach do erozji, jak kukurydza lub buraki cukrowe, przeplatanych pasami np. trawy lub pól nie uprawionych. Dzięki temu uprawy podatne na spływ wód powierzchniowych, erozję o niewielkim stopniu pokrycia powierzchni znajdują się zawsze między kulturami o wysokim stopniu pokrycia powierzchni i mniejszym ryzykiem erozji. Podział pól winien być łączony z uprawą poprzeczną (do stoku), tzn. należy dostosować go do kształtu działki i uzbrojenia terenu. Niezbędną mogą być uzgodnienia między rolnikami.

Fields of action Obszary rolnicze
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

PICTURES:

Peter Strauss, Bundesamt für Wasserwirtschaft