Tworzenie i wykorzystywanie (zarządzanie) systemami monitoringu i modeli prognostycznych-image

Tworzenie i wykorzystywanie (zarządzanie) systemami monitoringu i modeli prognostycznych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Tworzenie i wykorzystywanie (zarządzanie) systemami monitoringu i modeli prognostycznych

Fields of action Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

2nd overall update of the Upper Elbe Valley/Eastern Ore Mountains Regional Plan (draft statutes not yet approved), https://rpv-elbtalosterz.de, basic map: ©GeoSN