Uwzględnienie ryzyka wystąpienia opadu nawalnego przy opracowywaniu lub adaptacji planów zagospodarowania przestrzennego-image

Uwzględnienie ryzyka wystąpienia opadu nawalnego przy opracowywaniu lub adaptacji planów zagospodarowania przestrzennego

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Uwzględnienie ryzyka wystąpienia opadu nawalnego przy opracowywaniu lub adaptacji planów zagospodarowania przestrzennego

Fields of action Budynki,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne,Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Hydroconsult GmbH