Wał ziemny przy ciekach (urwiskach, stromych brzegach), umocnienia brzegu-image

Wał ziemny przy ciekach (urwiskach, stromych brzegach), umocnienia brzegu

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Wał ziemny przy ciekach (urwiskach, stromych brzegach), umocnienia brzegu

Fields of action Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology