Suche zbiorniki retencyjne o różnej pojemności-image

Suche zbiorniki retencyjne o różnej pojemności

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Suche zbiorniki retencyjne o różnej pojemności

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez retencję oraz spowolnienie spływu powierzchniowego, działanie to pozwala uzyskać średnie lub wysokie korzyści dla następujących oddziaływań biofizycznych oraz usług ekosystemów: gromadzenie wody, ochrona bioróżnorodności; łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu; filtracja zanieczyszczeń; możliwości rekreacji; wartość estetyczna / kulturowa; zwiększenie ewapotranspiracji; przerwanie ścieżek zanieczyszczeń; redukcja erozji oraz/lub dostarczanych osadów; tworzenie siedlisk lądowych

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology