Płodozmian, uprawa międzyplonów, rośliny okrywowe-image

Płodozmian, uprawa międzyplonów, rośliny okrywowe

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Tego rodzaju metody uprawy zmniejszają erozję,która może zachodzić podczas spływu powierzchniowego powstałego po deszczach nawalnych. Płodozmian dostosowywany jest do specyficznych wymagań stoków. Pod pojęciem uprawy miedzyplonów rozumie się uprawę roślin między dwoma plonami głównymi.Stosowanie roślin okrywowych słuzy zabezpieczeniu gleby, gdy przez dłuższy czas pozostaje bez okrywy roślinnej.

Fields of action Obszary rolnicze
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania przemieszczającymi się powierzchniowo wodami opadowymi na skutek spowolnienia i retencji tych wód działanie to niesie dodatkowe korzyści (średnie lub duże) wpływając na przemiany biofizyczne i poprzez usługi ekosystemowe, tj.: przechwytywanie zanieczyszczeń; poprawianie warunków gruntowo-wodnych; zwiększenie infiltracji i odbudowę wód podziemnych; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; redukcję substancji szkodliwych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; walory estetyczne / kulturalne; filtrowanie substancji szkodliwych.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology