Zawory przeciwcofkowe/ klapy zwrotne-image

Zawory przeciwcofkowe/ klapy zwrotne

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zawory przeciwcofkowe lub zamykające są podłączone do systemu rur i zamykają się automatycznie w przypadku przepływu zwrotnego. Zawory należy regularnie czyścić.

Fields of action Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology