Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, odmowa wydania pozwolenia na budowę-image

Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, odmowa wydania pozwolenia na budowę

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działki, które zostały przeznaczone pod zabudowę, ale są jeszcze niezagospodarowane, są uznawane za nieodpowiednie do budowy lub nie udziela się pozwolenia na ich zabudowę.

Fields of action Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Versagen der Bau(platz)bewilligung
PICTURES:

Annette Meyer, Pixabay