Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, wydzielenie specjalnych terenów zielonych i stref ochronnych w planach zagospodarowania przestrzennego.-image

Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, wydzielenie specjalnych terenów zielonych i stref ochronnych w planach zagospodarowania przestrzennego.

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Szkody powodowane przez powodzie opadowe można zmniejszyć poprzez uwzględnienie tego typu powodzi w planach zagospodarowania przestrzennego poprzez wyznaczenie ścieżek swobocnego spływu wód powodziowych po powierzchni. Takie zapisy można uwzględnić w prawie budowalnym np. przez wyznaczenie specjalnych obszarów trawiastych lub stref ochronnych w obszarach ryzyka w planie zagospodarowania przestrzennego. Strefy takie służą retencji i kontrolowanemu odprowadzaniu mas wody w przypadku opadu nawalnego.

Fields of action Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): spezifische Grünlandwidmung, Schutzzonen
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology