Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, zmiany zasięgu obszaru, dla  którego można wydawać pozwolenia na budowę.-image

Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, zmiany zasięgu obszaru, dla którego można wydawać pozwolenia na budowę.

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Plany zagospodarowania przestrzennego dla niezabudowanych działek, które zostały już wyznaczone jako obszary do zabudowy powinny zostać zrewidowane pod kątem uwzględnienia ryzyka dla tych obszarów. Może zaistniec konieczność zmian wydzieleń obszarów w momencie gdy gmina zmienia plan zagospodarowania przestrzennego.

Fields of action Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Widmungsanpassung / Baulandverschiebung
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology