Az ÉRTÉKELÉS és TÉRKÉPEZÉS Eszköze

Gyakorló sarok

Info

Összességében a heves esőzés általi árvíz problémájának közigazgatási megközelítése meglehetősen új a legtöbb európai országban. Azonban néhány ország ,ár kínál nemzeti vagy regionális szintű megközelítéseket, amelyek irányelvekben vannak összefoglalva. Az alábbi listában az Ön régiójában már elfogadott gyakorlatokat találja, amelyeket követhet. Ha az Ön régiója nincs felsorolva lent, akkor keressen az országa vagy régiója releváns közigazgatási honlapjain vagy más esetben olvassa el a következő részeket, hogy többet tudjon meg a lehetséges megközelítésekről.

Találjon választ a következő kérdésekre:

Vannak olyan megközelítések a régiómban, amelyeket használhatok?

Összességében a heves esőzés általi árvizek témájának közigazgatási megközelítése eléggé új a legtöbb európai országban. Azonban néhány ország, ár kínál nemzeti vagy regionális szintű megközelítéseket, amelyek irányelvekben vannak rögzítve. Kérjük, nézze meg lent, hogy vannak-e elfogadott eljárások az Ön régiójában, amelyeket követhet. Ha nem találja az Ön régióját a lenti listákban, akkor keressen az országa vagy régiója releváns közigazgatási honlapjain vagy más esetben olvassa el a következő fejezetek, hogy többet tudjon meg a lehetséges megközelítésekről.

Ha nem: milyen veszély értékelési és térképezési módszerek segíthetnek nekem?

A heves esőzés veszélyeinek értékelésére sokféle módszer elérhető, és már különböző európai országban alkalmazták is őket. Ez a rész három olyan gyakori módszert ír le, amelyek könnyedén elérhetők a helyi közigazgatás számára. Mindazonáltal más létező módszerek is találhatók az alábbi RAINMAN tapasztalatokat tartalmazó táblázatban.

Tekintse át a különféle módszereket:

Cél, adatok és más követelmények, térképezési opciók, érvek és ellenérvek

Empirikus módszerek

Ha van korábbi árvizekről szóló információ, akkor lehet készíteni egy kezdeti értékelést arról, hogy régió hajlamos-e a gyakori árvízre vagy fenn áll-e a heves esőzések általi árvíz kockázata. Az újságokból, cikkekből, fotókról, filmekből, dokumentációkból származó információkat és különböző tulajdonosok – lakók, üzletemberek, mentőegységek, egyház vagy közösség, ill. történészek – emlékeit össze kell gyűjteni, hogy az összes elérhető input meglegyen. A különleges eseményekről szóló információk alapján fel lehet térképezni az elárasztott területeket, és a további GIS elemzések további információkkal is szolgálhatnak, pl. vízmélység.

Az empirikus módszerek lehetnek az első indikátorok egy átfogó kockázatelemzéshez, ha nincsenek jobb adatok, és csak kevés pénz áll rendelkezésre. Ráadásul az empirikus módszerek alátámaszthatják a kifinomultabb módszerek eredményeit, pl. a hidrodinamikus szimulációk eredményeit. Az elmúlt események megfigyelésének összegyűjtéséhez nem kell különleges szakértelem, de nagyon időigényes, hiányos és ezért inkorrekt lehet.

Áramláselemzés

A GIS domborzati elemzésekkel a mérsékelt gradiensű régiók mélyedési vonalait lehet azonosítani. Ilyen mélyedési vonalakban gyűlhet fel az esővíz, és folyhat a legközelebbi folyóba vagy tóba. Ezen elemzések segítségével lehet azonosítani az esővíz fő lefolyását, de az árvízi területekről, vízmélységről, áramlási sebességről vagy az árvíz idejéről nem nyújtanak információt.

A megfelelő felbontású (pl. 1m*1m) domborzati adatok adják ezen módszer alapját, amely javítható úgy, hogy manuálisan adunk hozzá olyan domborzati vonalakat (pl. utcák, falak, csatornák, átlós meredek utak), amelyek jelentősen módosíthatják az áramlást. Egy GIS szakértőnek kell alkalmazni a módszert, mivel neki kell döntenie több kalkulációs paraméterről (mélyedések, …), és neki kell a meredek lejtők és sík területek algoritmusának problémájával foglalkoznia.

Érdemes bevonni olyan embereket, akik ismerik a helyi domborzatot és van tapasztalatuk a heves esőzésben azért, hogy ellenőrizzék a kalkuláció eredményének hitelességét.

Az áramláselemzések kis energiabefektetés árán nyújt kezdeti betekintést abba, hogy hol léphetnek fel heves esőzésből származó felszíni vízzel kapcsolatos probléma a mérsékelt domborzatú területeken. A megfelelő elemzési eredmények nagyban függenek a digitális domborzati modell felbontásától, a kis szerkezet manuális hozzáadásától és a GIS kalkulációs paraméterektől. Nem jelzik a vízmennyiségez, az árvíz idejét, a vízmélységet stb.

Hidrodinamikus szimulációk

A hidrodinamikus szimulációk a felszíni víz áramlását és annak talajba való beszívódását leíró matematikai egyenleteken alapulnak. Ezek az elemzések nyújtanak információkat az árvízi területekről, vízmélységről, áramlási sebességről és az árvíz időbeli lefolyásáról.

Az ilyen hidrodinamikus szimulációkhoz specifikus esőzési adatok, nagy felbontású domborzati adatok, a domborzati felület és a talajbeszívódás tulajdonságai kellenek, mert ezek együtt írják le az esővíz áramlási viselkedését a legközelebbi folyóba/tóba vezető útján. Ajánlott hidraulikusan releváns szerkezeteket (falak, utak, csatornák) manuálisan bevonni a domborzati modellbe. A városias szennyvízhálózatot is be lehet vonni ilyen szimulációkba, ha jelentős szerepe lehet heves esőzés esetében. Megfelelő szoftver- és numerikus szimulációs szakértőre, pl. a heves esőzés modellezésben megfelelő tapasztalattal rendelkező egyik hivatalból, is szükség van mindezen tényezők megfelelő kiszámításához.

Hasznos lehet bevonni a helyi domborzatot ismerő és heves esőzésben tapasztalt embereket a kalkulációs eredmények megbízhatóságának ellenőrzése érdekében. A megbízható eredmények megfelelő alapul szolgálnak a szakértő tulajdonosokkal és magánszemélyekkel való kommunikációhoz, ill. a területrendezési igények illusztrálására, az épületek jogi követelményeihez, a mentőegységek megtervezéséhez és a magánszemélyek intézkedéseihez.

A hidrodinamikus elemzések azt illusztrálják, hogy hol merülhetnek fel heves esőzésből származó felszíni víz okozta problémák a mérsékelt-fokozott domborzati adottságú területeken. Ráadásul a heves esőzés kockázatai számszerűsíthetők. A megbízható elemzési eredmények nagyban függenek a DTM felbontástól, a kis szerkezet manuális hozzáadásától és a felhasznált kalkulációs paraméterek alkalmasságától. A kockázatelemzés költségei magasak, mivel szakértelem, speciális szoftverek és adatok kellenek hozzá.

Ha többet szeretne megtudni a különféle módszerekről, akkor nézzen be az ÉRTÉKELÉS és TÉRKÉPEZÉS szakértői sarokba.

FONTOS: az Európai Unió összes tagállama adott már ki kockázatelemzéseket és térképeket folyókról és patakokról. Ezeket a folyami kockázatelemzéseket és térképeket nem szabad összekeverni a heves esőzéses árvizekkel, mivel a tulajdonságaik mások:

 • A folyók áradásakor a mederben lévő vízszint nő, és a víz lentről felfele árasztja el a területet.
 • Heves esőzés általi árvízkor a felületre érkező esővíz nem tud beszivárogni a talajba vagy a csatornarendszerbe, és ezért lefolyik a lejtőkön a legközelebbi folyóhoz, tóhoz vagy mélyedéshez, amely aztán feltelik. Így a heves esőzésből adódó árvízi veszély fentről lefele halad.

A RAINMAN tapasztalatai adnak útmutatást Önnek...

A RAINMAN tapasztalatai adnak útmutatást Önnek…

„Erősen ajánlott dokumentálni az összes sérülést és viszonyítani a vízszintet fotók, térképek és más felvételek segítségével minden esemény után. A részletes kárdokumentáció és beszámoló a biztosítók általi veszteségmeghatározás előfeltétele.”

Az érintett terület térképezése és a károk értékelése – Kirchsteigbachtal és Triebischtal, Meissen város –  Tovább olvasom

„Használja az áramlási elemzést, hogy gyors és költséghatékony képet kapjon a lehetséges áramlási mintákról a potenciálisan fenyegetett területek és tárgyak azonosítása érdekében. Az áramlási elemzés használható további mélységi elemzés kiinduló pontjaként.”

Axel Sauer, A Leibniz Intézet Ökológiai Városias és Regionális Fejlesztés (Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development) munkatársa, az áramlási elemzésről – Tovább olvasom

„Ahhoz, hogy megismerjük a teljes dinamikát egy heves vihar során, hidrológiai modellt és csatornamodellt kell integrálni egy városias árvízi modellbe! Ne feledje, hogy valódi viharokat kell szimulálni ahhoz, hogy igazoljuk az ilyen modelleket különböző forrásokból származó minőségi sérülési adatokkal!”

Stefan Leitner, Grazi Műszaki Egyetem (Graz University of Technology), Graz város heves esőzéses integrált kockázati térképéről – Annabach vízgyűjtő terület Tovább lvasom 

Számos további módszert és megközelítést teszteltünk a RAINMAN-nél a heves esőzéses kockázatok értékelésére és térképezésére. Nézze végig TÖRTÉNETEINKET, ha további információkra van szüksége.

Miért és hogyan csináljak kockázat értékelést és térképezést?

Fontos azonosítani az esetlegesen érintett személyeket és eszközöket, az úgynevezett kockázati receptorokat (pl. totyogó gyerekek akadálymentes óvodában második szint nélkül, kórházi infrastruktúra nem védett pinceszinteken).

 • Azonosítsa azokat a receptorokat, amelyeket károsíthatja a heves esőzés.
 • Értékelje, hogy hogyan szenvednének sérüléseket (pl. egészségügyi sérülés, eszközök elpusztítása, üzletek megszakítása, infrastrukturális szolgáltatások elvesztése, környezetszennyezés).
 • Értékelje a potenciális sérülés jelentőségét.

Ez kvalitatív vagy kvantitatív módon is történhet, a további információkat lásd lent.

Kvalitatív kockázatelemzés

Az érintett területeken lévő árvíz kiterjedésére, a vízmélységre és az áramlási sebességre alapozva a potenciális kockázati pontok kezdeti kiválasztása elvégezhető. A pincés épületek gyorsan eláradhatnak, és ezért életveszélyesek lehetnek. A veszélyes anyagokat használó ipari létesítmények beszennyezhetik a környezetet, az előzetes árvízi óvintézkedési készülékek nélküli elektromos transzformátor állomások pedig könnyen leállhatnak. Ezzel a megközelítéssel speciális kockázati hotspotok azonosíthatók további kockázat csökkentő intézkedésekhez.

Ilyen egyszerű kvalitatív, reflexión és alapos vizsgálat alapú kockázat értékelést készíthetnek az önkormányzat, az ipari létesítmények és a mentőegységek szakértői..

Kvantitatív kockázatelemzés

A kockázatok elemzésekben monetáris értékekben fejezzük ki a különféle eszközöket ért károkat, pl. házak, autók, ipari létesítmények vagy javak. Általában károsodás-görbék írják le a pl. vízmélységgel növekvő károkat. A potenciális heves esőzési károkra még nem hoztunk létre ilyen görbéket. Továbbá a monetáris kárértékelést közvetlen és kézzel fogható károkra korlátozzuk, és nem foglalja magába az olyan problémákat mint pl. az egészségügyi sérülések, gyártáskiesés vagy a közlekedési zavarok járulékos költségei.

A pl. tudományos intézményekből vagy speciális műszaki hivatalokból érkező kockázati szakértőknek kvantitatív kockázat értékelést kell alkalmazniuk.

Milyen tulajdonosokat kell bevonni?

Önkormányzatként érdemes több tulajdonost is bevonni a heves esőzés témájába, mivel ők többszörösen érintettek a heves esőzés általi kockázatok csökkentésében:

 • A helyi tervezők segíthetnek abban, hogy a veszélyes területek épületektől és infrastrukturális fejlesztésektől mentesek maradjanak, így értékes eszközök károsodását előzik meg
 • Vonja be az építési engedélyt kiadó hivatalokat: ők olyan szerkezetek megépítésére kötelezhetik az embereket, amelyek biztosítják, hogy a heves esőzés ne hatoljon be az épületbe és ne okozzon károkat
 • Vonja be a közeli földekkel vagy haszonállatokkal rendelkező és magaslatokon lévő településeken vagy könnyen elárasztható utcákban élő gazdákat – a gazdák úgy alakíthatják a mezőgazdasági szokásaikat, hogy megelőzzék a sérülékeny épületek és infrastruktúrák károsodását.
 • Vonjon be állampolgárokat és üzletembereket azért, hogy tudatosítsa bennük a heves esőzésekből fakadó lehetséges kockázatokat, és bíztassa őket önvédelmi intézkedésekre
 • Vonja be a mentőegységeket és tervezzenek vészhelyzeti terveket a sérülékeny infrastruktúrák és nyilvános eszközök számára
 • Vonjon be egy heves esőzés szakértőt, akivel konzultálhat a problémáról (pl. a regionális hatóságtól, egy műszaki hivataltól vagy egy mezőgazdasági kamarától, kereskedelmi kamarától vagy egy országos biztosítótól) és emellett egy vagy kettő árvíz ellen védő készülékeket forgalmazó kereskedőt, akik be tudják mutatni a védőberendezések funkcióit
 • Továbbá az összes fent említett tulajdonos ismerheti a helyi domborzatot és lehet tapasztalata a heves esőzésben, ami segítheti Önt a kalkulációs eredmények igazolásában, ami elengedhetetlen a kockázati forgatókönyvek elfogadásában.

Mi a következő lépés?

A veszély- és kockázat értékelés után érhetők el a lehetséges áramlásokkal, elárasztott területekkel, vízmélységgel, áramlási sebességekkel és a specifikus heves esőzésekből származó árvíz időbeli lefolyásával kapcsolatos információk. A feltérképezett kockázatok és az ebből eredő, kockázati hotspotokra és érzékeny infrastruktúrára vonatkozó vizsgálatok segítenek azonosítani azon régiókat vagy létesítményeket, ahol a kockázat csökkentő intézkedések segíthetnek elkerülni vagy csökkenteni a meglévő vagy jövőbeli receptorokból származó lehetséges károkat. A tulajdonosok be vannak vonva és készek a segítségnyújtásra a szerepüktől függően.

Az intézkedések kiválasztásának döntéshozatali folyamata több különböző szempontból kezdhető meg:

 • a legmagasabb kockázat csökkentése először,
 • a legmagasabb kockázatcsökkentő potenciálú intézkedések alkalmazása először
 • a tulajdonosok által leginkább elfogadottabb intézkedések alkalmazása először,
 • a legolcsóbb intézkedések alkalmazása először,
 • a legjobb ár-érték arányú intézkedések alkalmazása először.

Azonban a prioritásokat az önkormányzatnak kell felállítani, mivel az adott helyszín szükségleteinek megfelelő megoldásra van szükség az összes körülmény és tulajdonos figyelembe vételével.

Riskreductiuonmeasures

A RAINMAN-eszköztár a lehetséges intézkedések átfogó áttekintését nyújtja: Böngésszen a 100 kockázat csökkentő intézkedés katalógusunkban 100 kockázat csökkentö intézkedés katalógusunkban