Kockázat csökkentő intézkedések eszköz

A KORAI ELŐREJELZÉS JAVÍTÁSA

«A Korai Előrejelző Rendszer (EWS) elsődleges célja, hogy az egyének és közösségek […] időben tudjanak megfelelően cselekedni azért, hogy csökkentsék az […] életveszély, az ingatlanok és a környezet károsodásának, illetve a megélhetés elvesztésének lehetőségét.»

UCAR 2010: 1-6

Mi található itt?

Info

A heves esőzések korai előrejelző rendszerei növelik az árvízre való felkészültséget, és jelentősen csökkentik a károkat heves esőzés és árvíz esetén. A helyi hatóságok a heves esőzések / árvizek korai előrejelző információinak címzettjei, de egyben közvetítők is.
Önkormányzatként tudnia kell, hogy hogyan javítsa a korai előrejelző információkat érintő értelmezési-, értékelési- és terjesztési kapacitását.
Magánszemélyként itt talál hasznos tanácsokat arról, hogy hogyan fogadja a figyelmeztetéseket, és hogyan cselekedjen időben és megfelelően. Emellett a Közép-Európában már meglévő korai előrejelző rendszereket is áttekintheti, illetve böngészhet a kivitelezésekről szóló történeteink között.

Mit jelent a korai előrejelzés és hogyan járul hozzá a kockázatcsökkentéshez?

A korai előrejelző információk olyan szabványos üzenetek (jelzések, szavak, hangok vagy képek), amelyek pl. természeti veszélyek által okozott azonnali veszélyt jeleznek. A heves esőzésre vonatkozó korai előrejelző információk a „heves esőzés” veszélyével foglalkoznak. Az információt a magasabb szintű hatóságok, regionális vagy nemzeti intézmények biztosítják. 

De a korai előrejelző információk önmagukban nem akadályozzák meg, hogy a veszélyekből katasztrófa legyen. Teljes KORAI ELŐREJELZŐ RENDSZEREKRE van szükség azért, hogy a veszélyben lévő egyének, közösségek és szervezetek megfelelően készülhessenek fel és cselekedhessenek – a fenyegető veszélyek előtt és során is.

A korai előrejelző rendszereken belül a helyi közigazgatás vagy kompetens hatóság kulcsszerepe a következő:

 • Megfelelő reakciós képesség felépítése a területen,
 • A veszélyben lévő egyének és más helyi kulcsszereplők képességeinek fejlesztése azért, hogy megfelelően tudják fogadni, elemezni a bejövő riasztásokat, és tudjanak cselekedni is,
 • A meglévő korai előrejelző rendszerek fejlesztése/kiegészítése helyi adatokkal,
 • A meglévő korai előrejelző rendszerek fejlesztése a rendszerfejlesztőknek küldött visszajelzésekkel.

A legtöbb közép-európai országban az önkormányzati dolgozók kulcsszerepet játszanak a heves esőzések korai előrejelző rendszereiben. Ők az élő kapocs a bejövő korai előrejelző információ és a helyi intézkedés között (pl. ha a katasztrófavédelmet kell mobilizálni). Nekik kell tudniuk, hogy hogyan lehet hozzáférni és értelmezni a riasztási információkat, és hogyan kell megszervezni az információterjesztést és a megfelelő cselekvést előzetesen.

A magánszemélyek a korai előrejelző információk fogadói és végfelhasználói. Nekik kell:

 • ismerni a heves esőzések természetes veszélyét, ill. az egyedi kockázataikat is, amelyek nem csak az esőzéstől függenek, hanem a helyi körülményektől is, és a saját, valamint családjuk sebezhetőségétől is.
 • Támaszkodni és használni a kompetens hatóságok által biztosított korai előrejelző információkat.
 • Kapacitással rendelkezni a korai előrejelző információk fogadására, elemzésére és a rájuk való reakcióra.

Hogyan férhetek hozzá a korai figyelmeztető információkhoz?

Közép-Európában a korai előrejelző információk különböző forrásokból érhetők el. Különböző szintű intézmények – kontinentális szinttől kezdve egészen regionális vagy közösségi szintekig – működtetnek korai előrejelző rendszereket. A legtöbb korai előrejelző rendszer online érhető el honlapokon vagy speciális mobil alkalmazásokon keresztül. A korai előrejelző rendszerek állampolgárok és magánszemélyek számára is elérhető lehet, de nem mindegyik szolgáltató biztosít hozzáférést mindenkinek a riasztásokhoz.

Használja a meglévő működő korai előrejelző rendszereket. A hozzáférési opciókat alább találja az országokra lebontott korai előrejelző rendszerek áttekintésében.

A helyi kockázati- és az elérhető korai előrejelző információk függvényében érdemes lehet beruházni helyi ellenőrzési és megfigyelési eszközökbe. Azonban a helyi ellenőrzés önmagában nem helyettesíti a kompetens hatóságok által biztosított korai előrejelző információkat. Csak kiegészítő információkkal szolgál.

Készüljenek fel előre: telepítsék a hivatalos és időjárási riasztások fogadására tervezett alkalmazásokat vagy jelentkezzenek be a riasztási rendszerekbe, bekapcsolhatja az okostelefonját egy korai előrejelző rendszerbe egyedi beállításokkal a krízis típusára, a területre, stb. vonatkozóan. Ezen alkalmazások közül néhány a cselekvési javaslatokat is tesz vagy segítségükkel lehet információt cserélni vagy koordinálni másokkal.  Az alábbi korai előrejelző alkalmazások áttekintésében talál opciókat Németországhoz, Ausztriához és Csehországhoz.

Továbbá érdemes a könyvjelzőkbe felvenni az időjárásjelentés, árvízi riasztások és a helyi folyók vízszintje szempontjából hasznos oldalakat. A hozzáférési opciókat alább találja az országokra lebontott korai előrejelző rendszerek áttekintésében.

Hogyan értelmezzem a korai előrejelző információkat?

A heves esőzés kezelése egyenlő a bizonytalanságok kezelésével. Ennek oka, hogy rendkívül nehéz megjósolni a heves esőzéseket, az előrejelzés időtávja nagyon korlátozott, és nagy az esélye az előrejelzési hibáknak az esemény térbeli megjelenését és/vagy időzítését illetően. Mindazonáltal nagyon hasznosak, mivel jelzést adnak – a megfelelő katasztrófavédelemnek is.

Az önkormányzat felelős személyeinek érteniük kell a kapott korai előrejelző információkat azért, hogy megfelelően értelmezhessék őket, és megfelelő intézkedéseket hozhassanak. A korai előrejelzések szakértői képzéseket is ajánlhatnak az önkormányzatok fontos személyei számára, ha szükséges; a megfelelő önkormányzati tervezés által mindig van szolgálatban egy kompetens korai riasztásokhoz értő személy. A képzettség forrásai pl.:

Ha továbbá fogadókhoz továbbítja a korai előrejelző információkat, akkor mindig szabványos és érthető módon kommunikálja a bizonytalanság szintjét.

Tudja meg, hogy mit kell tenni, ha riasztást kap!

Ismerje meg a honlapok és alkalmazások által nyújtott információkat. A megjósolhatóság korlátozott. Ezt valahol megmagyarázzák és figyelembe is kell venni. Továbbá a riasztások gyakran kapcsolódnak cselekvéshez kapcsolódó útmutatáshoz.

Az önkormányzattal is kapcsolatba léphet, hogy többet tudjon meg a helyi vészriasztásokról, és hogy információs anyagokat kapjon vagy bejelentkezzen egy tanfolyamra abban a témában, hogy hogyan lehet jobban felkészülni az árvizekre és más természeti katasztrófákra.

Hogyan készítsem elő a korai előrejelző információk továbbítását a kulcsfontosságú tulajdonosok felé, és hogyan biztosítsak megfelelő intézkedéseket?

A korai előrejelző információk megfelelő intézkedésekké történő átalakításához készségek és tapasztalat kell, illetve ismerni kell a saját korai előrejelző rendszere erősségeit és gyengeségeit.

A következő megelőző intézkedéseket végezze el az esemény nélküli időszakokban:

 • Tisztázza a felelősségi köröket. Ki értelmezi a riasztásokat, ki továbbítja őket a többi fogadónak, és ad ki riasztást, ha szükséges? Az információ fogadását nyugtázni kell.
 • Tisztázza a jogi keretrendszert mielőtt elkezdi továbbítani a korai előrejelző információkat a fogadók felé.
 • Hozzon létre többféle kommunikációs csatornát, és biztosítsa a köztük lévő riasztási nyelv konzisztenciáját.
 • Győződjön meg róla, hogy a figyelmeztetései egyértelműek és könnyen érthetőek.
 • Tájékoztassa a fogadókat/közösséget arról, hogy a figyelmeztetéseket hogyan továbbítják, hogyan kell értelmezni őket, és hogy a fogadók hogyan reagáljanak a figyelmeztetésekre. Egyértelműen kommunikálja a vészhelyzeti műveletek prioritásait és korlátait a környéken.
 • Végezzen átfogó rendszerteszteket, és szervezzen próbát a közösségben legalább évente egyszer.

Az esemény nélküli időszakban dolgozzon ki és ismertessen további intézkedési javaslatokat az állampolgároknak. Biztosítsa, hogy a magántulajdon védelmére és közvagyon megóvására koncentráljanak. A heves esőzéssel kapcsolatosan mindig két kulcstényezőt hangsúlyozzon:

 1. Heves esőzés bárhol történhet, melynek gyakorisága és intenzitása várhatóan nőni fog.
 2. A konvektív heves esőzések kiszámíthatósága igen korlátozott, az előrejelzések pedig bizonytalanok.

A következő információkat többnyire a Brit Kormány hivatalos árvízi információs szolgáltatójától vettük át. De kérjük, keressen információkat a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknál is a saját nyelvén, amelyek a környékén végzett árvíz / heves esőzés kockázatkezelésén alapszanak.

 • Ne várjon addig, amíg elkezd esni az eső; akkor már nem lesz elég ideje!
 • Derítse ki, hogy veszélyben van-e.
 • Jelentkezzen be, hogy kapjon figyelmeztetéseket.
 • Tudnia kell, hogy hogyan kapcsolja le a gázt, áramot és a vizet az otthonában.
 • Kérjen az önkormányzattól árvíz elleni védelemmel kapcsolatos tanácsot, és tervezze meg a személyes vészhelyzeti tervét.
 • Szerezze be az engedélyeket mielőtt építkezik; megfelelő védekezési intézkedésekkel előzze meg háza és ingatlana károsodását.
 • Előzetes intézkedésekkel védje ingatlanját: Az intézkedésekre vonatkozó további információkért nézze meg katalógusunkat.
 • Mindig jelentse az eltömődött árkokat, mélyedéseket és csatornákat az önkormányzatnál.
 • Ellenőrizze biztosítását: Legyen biztosítása háza vagy üzlete védelmének érdekében. Ha van biztosítása az épületre és annak berendezéseire, akkor ellenőrizze, hogy az árvíz okozta károkat is lefedi-e. A heves esőzés okozta károk ellen kötött természeti veszélyekre vonatkozó biztosítás lefedi a lakás vagy ház minden berendezését.
 • Lépjen kapcsolatba a helyi árvízügyi csoportokkal a közösségi médiumokon, és a településsel is az önkéntes lehetőségek miatt: Lehet, hogy a területén vannak árvízfelügyelők. Ők olyan önkéntesek, akik pl. egy bizonyos helyi területet figyelnek és informálják a lakosokat, ha árvíz várható vagy, ha önkéntesnek jelentkezhet a tűzoltóságba vagy víztisztító egységbe.

A korai előrejelző rendszerek áttekintése

A korai előrejelző rendszerek hatalmas és megbízható kommunikációs infrastrukturális hardveren alapulnak, napi 24 órában működnek és többféle kommunikációs csatornát használnak. Egyes korai előrejelző rendszerek több veszélylehetőséget is figyelembe vesznek. A heves esőzések és árvizek korai előrejelző rendszerei vagy meteorológiai vagy hidrológiai adatokkal dolgoznak vagy mindkét típusú adattípus kombinációjával. Itt találja számos közép-európai szolgáltató üzemeltetőjét:

Meteorológiai figyelmeztető rendszerek extrém időjárásra:

…meteorológiai adatokra építenek, a legfontosabb információkkal szolgálnak, amelyek a rendkívüli időjárásra való felkészüléshez kellenek.

Folyami Árvízfigyelmeztetések:

…hidrológiai és előrejelzett esőzési adatokat kombinálnak.

Webes alkalmazások:

TÖRTÉNETEINK

Vonja be a célcsoportját a fejlesztésbe

„A célcsoport orientált kommunikáció és a fogadók korai előrejelző információkról szóló tréningje valószínűleg a legfontosabb feladat egy terület korai előrejelzőrendszerének létrehozásakor.” (Florian Kerl, Szászországi Tartományi Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Geológiai Hivatal, Németország (a szászországi árvízi korai előrejelzőrendszer kifejlesztője))

„Horvátországban a lakosság riasztását és értesítését a polgári védelemmel megbízott központi államigazgatási testület végzi, amely egyben a Horvátországban lévő integrált riasztási rendszerben érintett összes testület tevékenységeit koordinálja. A RAINMAN keretében átfogóan elemezték és feltérképezték Zágráb és Umag árvízi kockázatait és veszélyeit. Az elemzés által lehetett meghatározni a kritikus esőzési küszöbértéket és az ebből következő figyelmeztetési szintekre vonatkozó javaslatot. Az ALADIN és ECMWF előrejelzések javasolt küszöbértékeinek belső tesztelése jelenleg is zajlik, mivel a projekt folyamán nem voltak jelentős esőzések, amelyekkel igazolni lehetett volna őket. Ha a rendszer megfelelőnek bizonyul, akkor az adminisztratív oldalát is fejlesztjük azért, hogy alkalmazható legyen, illetve szélesebb közönséghez is eljuthasson, illetve, hogy Horvátország más részeit is lefedjük vele.” (Alan Cibilić, Croatian Waters, Horvátország)

Mobil figyelmeztetési alkalmazás kidolgozása Magyarországon

„A mobil alkalmazások remek eszközök, mert a védekezést is segíthetik. Azonban az alkalmazhatóság a feltöltött dokumentumok és tervek minőségétől, illetve a rendszer karbantartásától.” (Katona Gergő Péter, Közép-Tiszai Vízügyi Főigazgatóság, Magyarország)