Történeteink ZÁGRÁBBÓL és UMAGBÓL, HORVÁTORSZÁG

A zágrábi és umagi mintaterület csupán kettő a RAINMAN projekt hét mintaterülete közül. A projekt az együttesen kifejlesztett, heves esőzések kockázatát csökkentő módszereket és eszközöket teszteli. Mivel a zágrábi és umagi minták rendelkeznek a legfőbb eredményekkel, ezért külső vállalkozóval készítettek egy Tanulmányt. A Tanulmány olyan árvíz elleni intézkedések alkalmazását támasztja alá önkormányzati területrendezési dokumentációkban, melyek célja a heves esőzések (esőzéses árvizek) általi károk megszűntetése, különösen mintatelepülések beépített területein. Ugyanakkor a tanulmány teszteli az együttesen kifejlesztett RAINMAN módszerek és eszközök felhasználásának lehetőségét és megfelelőségét.

ÁTTEKINTÉS

Tevékenységek:

  • Értékelés és térképezés
  • Kockázat kommunikációja
  • Kockázatcsökkentési intézkedések

Földhasználat:

  • városi (Zágráb városa), városias (Umag városa)

Talaj domborzat / terep:

  • dombvidéki (Zágráb városa), dombvidéki-síkság (Umag városa)

ZÁGRÁB VÁROSA

A zágrábi minta kb. 132 km² területet fed le Zágráb városában, amelyet északról a Medvednica-hegység legmagasabb gerincei menti vízválasztó, nyugatról a Krapina folyó medencéje, délről a Száva folyó, keletről pedig a Bukovački potok medence és a Radnička St. vesz körül. A legnagyobb részt integrált és nem összefüggő városi területek, illetve ipari és kereskedelmi létesítmények (kb. 60 %) foglalják el, valamint lombhullató erdőkkel borított területek (a Medvednica-hegy lejtői, kb. 28 %). A fennmaradó területek főleg mezőgazdasági területek mozaikját képzik (kb. 12 %). A terület mérsékelt kontinentális éghajlattal rendelkezik

A kiválasztott minta speciális jellemzője a domborzata, mivel dombos vidékből hirtelen sík domborzatúvá válik pont a városias zónában, illetve a meglévő, kombinált típusú csatornarendszere is különleges. A zágrábi városias régiónak még egy speciális jellemzője van, mégpedig a hirtelen városiasodás, amely nem rendelkezik megfelelően fejlett infrastruktúrával.

A rövid idejű heves esőzés különös veszélyt jelent a városias környezet számára Zágrábot is beleértve. Egyes helyeken a hiányosan karbantartott csatornarendszer fokozza a helyzetet. A Medvednica-hegyről lezúduló, heves esőzésekből származó víz is hozzájárul az árvizek intenzitásához. Az anyagi károkat a zágrábi területen jegyezték, nem csak a közvetlen központjában, hanem a város szélesebb körében, de eddig haláleset nem történt. A mikro-mélyedésekben lévő vagy nem megfelelően megépített lakóépületek mellett az utak is jelentős sérüléseket szenvedhetnek a szintelválasztási pontokon (autós és gyalogos aluljárók, stb.).

Locations of interventions related to the pumping out of water

A mintaterület tevékenységei közé tartozik az értékelésbe és térképezésbe, kockázat csökkentő intézkedésekbe és a kockázatok informálásába és kommunikációjába történő bevonás. Különleges figyelmet igényel a bementi adatok előkészítése, mivel az eredmények nagyban függenek ezek pontosságától, egy minőségi domborzati modell kidolgozásától, illetve egy hidraulikus modell létrehozásától. A reprezentatív esőzés (megtervezett vihar) kiválasztása is fontos.

A végrehajtás első lépése a projekt területén lévő lefolyás topográfiai és hidrológiai feltételeinek elemzése volt. A domborzati modell kidolgozásra majd javításra került. GIS eszközök segítségével kerültek meghatározásra az áramlások, illetve a mélyedések területei és olyan szintelválasztások, amelyek potenciálisan kritikus pontokra mutatnak. A 2D-s áramlás került szimulálásra HEC-RAS eszközök segítségével. Az eredmények ekkor összevetésre kerültek a Zágrábi Tűzoltóság adatbázisának beavatkozási helyszíneivel.

Modelling phase I: Comparison of resulting depths and locations of interventions in the 2012-2019 period

A létesítmények célfelhasználás alapján történő kategorizálása informál minket egy terület sérülékenységéről, és következésképpen a megfelelő intézkedések alkalmazásának irányelveiről.

Simulation results for the rain episode (2009)

BÖNGÉSSZEN A TÖRTÉNETEINK KÖZÖTT

UMAG VÁROSA

Az Umaški potok nevű patak medencéje Isztria északnyugati részén fekszik, Umag és Buje városok területén, északon a Dragonja-folyó medencéje, délen pedig a Mirna-folyó medencéje határolja. Az Umaški potok medence felülete kb. 29 km2, míg a hidrológiai medence kissé nagyobb – kb. 40 km2. A medence a domborzat irányát követi (délkelet-északnyugat), és két jellegzetessége van domborzati és hidrogeológiai szempontból: a völgydomborzat folyásiránnyal megegyező része és a folyásiránnyal ellentétes dombvidéki rész. A medence folyásiránnyal ellentétes részét főleg mezők, legelők és erdők borítják. Az erős vegetációnak köszönhetően a lefolyás lassabb a meredek lejtők ellenére is. Pár kisebb település épült ide, a legtöbb a dombtetőkre és emelkedőkre. A völgy nagy része mezőgazdasági szántóföld, melynek beszivárgási kapacitása magasabb, emiatt felszíni lefolyásra csak hosszas esőzések után kerül sor. Városias területek nincsenek; ebben a régióban csak kis települések vannak leszámítva Umag városát, amely egy turistacélpont. A felszíni lefolyások az Umaški potok időszakos áramlásában követhetők.

Hydraulic engineering facilities on the Umaški potok watercourse

Árvíz csak ritkán történik, de akkor kemény következményekkel jár. Ezen mintaterület két fő jellemzője a karszt jelenség, amely Isztria legnagyobb részére jellemző és jelentősen komplexebb lefolyási rendszert eredményez, illetve a tengervízszint fluktuációjának lefolyásra gyakorolt komplex hatása. Mindkét jelenség évek óta napi szinten tapasztalható. A klímaváltozás és az emelkedő tengerszint kontextusából nézve az ilyen területeken különös jelentőséggel bír a esőzéses árvizek problémája.

Flooded areas (2019 flood)

Flood consequences (2019)

Az első és kulcsfontosságú lépés a kockázatelemzésben egy áramlási modell kidolgozása – egy megfelelő domborzati modell kidolgozásából, a releváns esőzések kiválasztásából a feljegyzett beavatkozásokkal való összevetés céljából és a kockázatnak kitett eszközök meghatározásából. Az előkészületeket GIS eszközök alkalmazásával történtek és egy 2D-s áramlás is szimulálásra sor került a HEC-RAS szoftverrel.

Digital elevation model of the Umaški potok basin

Scope of the Umaški potok basin pilot area

A további javítások érdekében, az elkövetkező időszakban ajánlott Horvátország teljes területére kidolgozni LiDAR felméréseket és központilag, szisztematikusan és rendszeresen összegyűjteni a meglévő és tervezett infrastruktúráról, létesítményekről, (változott) földhasználatról, stb. szóló adatokat azért, hogy ezen adatok bármikor frissíthetők, ill. elérhetők legyenek az érintett felek számára. Szintén érdemes folyamatosan és szisztematikusan begyűjteni az árvizekről szóló beszámolókat a hivatalos és önkéntes tűzoltóságoktól és más illetékes intézményektől, egyértelműen meghatározott adatokat begyűjteni, majd az adatbázist megfelelően kell kezelni, hogy időben lehessen intézkedéseket tenni.

A meteorológiai adatok modelljeinek javítását illetően érdemes teljes Horvátország rövid esőzéseit részletesen regionalizálni. Továbbá összefüggést kell találni a mért meteorológiai indikátorok, a helyszíni topográfiai feltételek és az árvizek között, aminek célja, hogy a modell kalibrációjának és a kockázatelemzésnek az alapja legyen. A modell létrehozása és jóváhagyása után karban is kell tartani a modellt minden új projekttel mégpedig úgy, hogy fejlesztik és alkalmazzák a térbeli terveket, amelyeket a létrehozott modellel értékelik.

BÖNGÉSSZEN A TÖRTÉNETEINK KÖZÖTT

LETÖLTÉS

A “Project Rainman – Regional characteristics of design storms in pilot areas in Croatia” tanulmány | Horvátul elérhető

Építőmérnöki Kar, Rijeka, 2019

Ez a cikk mutatja be az EU RAINMAN projektjének keretében végzett kutatás kiválasztott eredményeit. Különösen a zágrábi és isztriai mintaterületeken található két állomásból származó csapadékíró adataiból képzett szimulált viharok regionális jellemzőit írja le és veti össze. A megfelelő szimulált viharok képzésére használt módszert is röviden leírja, illetve a szimulált görbék formája közti különbségek is összevetésre kerülnek az esőzések időtartama szempontjából.

Letöltés [pdf, xx KB]

A “Forecast and Warning system” tanulmány| Angolul elérhető
Alan Cibilić, Hrvatske vode, Zagreb; Ana Jelka Graf, VPB d.d., Zagreb; 15.6.2020

Letöltés [pdf, 433 KB]

A “Risk maps for the city of Zagreb and for a coastal location in Istria” tanulmány I Angolul elérhető

Alan Cibilić, Hrvatske vode, Zagreb; Ana Jelka Graf, VPB d.d., Zagreb; 15.6.2020

Letöltés [pdf, 1 MB]

A “Action plan with potential risk reduction measures and implementation guideline” tanulmányI Angolul elérhető
Alan Cibilić, Hrvatske vode, Zagreb; Ana Jelka Graf, VPB d.d., Zagreb; 15.6.2020

Letöltés [pdf, 875 KB]