Kockázat csökkentő intézkedések eszköz

A KATASZTRÓFAVÉDELEM MEGSZERVEZÉSE

Mi található itt?

Info

Ez a rész a helyi és regionális hatóságoknak szól, akik a katasztrófavédelem megszervezéséért felelnek, melyek célja a heves esőzések okozta kockázatok minimalizálása. Itt található egy kézikönyv, amely lépésről-lépésre vezet végig a folyamaton. Az egyes lépések elvégzése érdekében speciális kérdésekre kell válaszolni, bizonyos feladatokat kell elvégezni, adott dokumentumokat kell létre hozni és a tulajdonosokat is be kell vonni. Meglévő sablonok és egy potenciális vészhelyzeti intézkedéseket tartalmazó katalógus segít mindebben. Ezen munka eredménye a heves esőzésekre adott katasztrófavédelmi terv lesz, amely többek között tartalmazza a jogi felelősségi köröket, egy kommunikációs és riasztási koncepciót, egy cselekvési tervet és a vészhelyzeti intézkedések egy térképét.

Mit jelent a KATASZTRÓFAVÉDELEM és hogyan járul hozzá a kockázatcsökkentéshez?

A katasztrófavédelmi terv biztonsági feladatokkal támogatja a közszolgálati hatóságokat és szervezeteket árvíz esetén. Ezek a katasztrófakezelés stratégiai elemei, és segítik az operációs management taktikai szintjén a vészhelyzeti szolgáltatások támogatását a megfelelő intézkedésekkel. Így az életveszély és a sérülések mértéke minimalizálható. Minden felelős személy láthatja és hozzáférhet a bevált gyakorlatokhoz és a kulcsszemélyek tudásához.

Bár a jogi helyzet eltérhet az egyes nemzetek esetén, jelen kézikönyv átfogó keretrendszert nyújt, és több országban is alkalmazható, eltérő adminisztratív szerkezetekhez, eltérő földrajzi feltételekhez és különféle veszély- és kockázati információkhoz. A rövidtávú előrejelzések kihívásait célozzák meg a vészhelyzeti intézkedések alapjaként, és azt is bemutatják, hogy hogyan kell kezelni ezt a témát.

Még részletesebb tudásra tehet szert a heves esőzések katasztrófavédelmi tervének létrehozásában, ha a következő 3 lépéses megközelítést követi:

1. lépés: A létező veszélyelemzés áttekintése

2. lépés: A létező érzékenységi elemzés áttekintése

3. lépés: Megfelelő intézkedések meghatározása

Általános ajánlások

Ellenőrizze a jogi helyzetet.

Ki felel a katasztrófavédelmi tervek létrehozásáért? Milyen jogi felelősségi körök származnak a tervek meglétéből?

Ismerje a veszély- és kockázati térképekben használt adatokat

Az esőzési forgatókönyvek a potenciális veszélyhelyzet csak egy részét tudják leképezni. A valós esőzés nem biztos, hogy megfelel a felvázolt forgatókönyvnek.

Biztosítson jól szervezett kríziskommunikációt

A rövid időtávok miatt gyorsan kell felállítani a vészhelyzeti intézkedéseket.

Rendszeresen tartson tréningeket.

A felelősségi körök, a riasztási koncepció és a kommunikációs csatornák ismerete a gyors reakció alapja.

Vegyen számításba különböző esőzési forgatókönyveket.

Amennyiben elérhetők, értékelje az érintett területek különbségeit és a lehetséges vészhelyzeti intézkedéseket, illetve fontolja meg őket a katasztrófavédelmi tervek készítésekor.

Értékelje a létező katasztrófavédelmi terveket.

Melyik részei tartalmaznak hasznos információkat? Hol kell létrehozni belső összefüggéseket?

LETÖLTÉS

POSTER “HEAVY RAIN – EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES” | Available in English

Download [pdf; 1.31 MB]

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS “Recommendations” | Available in German and English

Download [pdf; 515 KB]

1. lépés: A létező veszélyelemzés áttekintése

Step1-scaled
Picture: Hydroconsult GmbH

 

A heves esőzések veszélytérképei mutatják a régió veszélyeztetett területeit. Mivel ezek a térképek adják a megfelelő vészhelyzeti intézkedések alapját, ezért alaposan tanulmányozni kell őket

 • a veszélyességi adatok adatminőségének ismerete érdekében
 • a kritikusan veszélyeztetett területek ismerete érdekében
 • a régiót kritikusan veszélyeztető heves esőzési forgatókönyvek ismerete érdekében
 • a csapadék előrejelzési adatok forrásának és azok minőségének ismerete érdekében

Tudjon meg többet a veszélyességi térképekről általánosságban vagy arról, hogy hogyan kell veszélyességi térképet létrehozni az ÉRTÉKELÉS és TÉRKÉPEZÉS eszközében.

Tudjon meg többet a korai előrejelző rendszerekről a KORAI ELŐREJELZŐ eszközben.

 • Milyen csapadék/hidrológiai adatokat használtak a veszélyességi térkép létrehozásához?
 • Mit tud a korábbi forgatókönyvekről?
 • Milyen előrejelzési adatok elérhetők az Ön régiójában?
 • Hol vannak a kritikus veszélyes pontok/területek az Ön régiójában a lefolyás keletkezésének szempontjából?
 • Milyen hidrológiai adatokat használtak a veszélyességi térkép létrehozásához?
 • Hol vannak a kritikus veszélyes pontok/területek az Ön régiójában az áramlások szempontjából?
 • Mennyire kifinomult a veszélyességi térképének adatbázisa?
 • Írja le a jelentősen kritikus veszélyes pontokat/területeket.
 • Elemezze a korábbi heves esőzéseket, és határozza meg, hogy mely események okozhatnak sérülést.
 • Határozza meg az összes olyan tulajdonost, akik bevonhatók evve a folyamatba.
 • Szervezzen egy workshopot a tulajdonosoknak a veszélyelemzés megvitatására.
 • Vegye figyelembe és rögzítse az összes eredményt.

Az útmutató részletesen informál az összes szükséges lépésről, és átfogó háttérinformációkat, valamint műszaki tanácsokat kínál.

Töltse le az eszköztár részt “Általános információk & alkalmazási segéd” [pdf; 1,35 MB] és az “1. lépés: Kézikönyv” [pdf; 684 KB].

A feladatok elvégzéséhez különféle sablonok tölthetők le [zip; 3 MB]. Segítségükkel gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a feladatokat.

2. lépés: A létező érzékenységi elemzés áttekintése

Step2.2-scaled
Picture: tolmacho / Pixabay

A heves esőzések kockázati térképei mutatják egy objektumot vagy személyt fenyegető veszély és a veszélyeztetett objektum sérülékenységének kombinációját. A sérülékenység írja le, hogy egy személy vagy egy objektum hogy van kitéve heves esőzések általi sérüléseknek. Például a gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők sérülékenyek. A heves esőzések valószínűségét szintén figyelembe veszik a kockázatban. Mivel ezek a térképek adják a megfelelő vészhelyzeti intézkedések alapját, ezért elemezni kell őket

 • az érzékenységi adatok minőségének ismerete érdekében
 • a projekt régió érzékeny objektumai ismerete érdekében
 • a régió kritikus infrastruktúrájának priorizálása érdekében
 • a régió kritikus kockázati pontjainak/területeinek ismerete érdekében

Tudjon meg többet a kockázati térképekről általában az ÉRTÉKELÉS és FELTÉRKÉPEZÉS eszközében.

 • Milyen adatokat használtak a veszélynek kitett objektumok lokalizálására?
 • Milyen adatokat használtak a heves esőzések következményeire vonatkozóan a kockázati térkép létrehozásához?
 • Hol vannak a magas sérülési potenciálú kritikus pontok/területek?
 • Mennyire kifinomult az érzékenységi adatok adatbázisa?
 • A fókuszban lévő terület vidéki-, félig városi- vagy városi területen található?
 • Milyen források érhetők el a heves esőzések során végzett intézkedésekhez?
 • Határozza meg, hogy hol keletkezhet jelentős károsodás.
 • Jelölje meg azokat a pontokat, ahol a vészhelyzeti intézkedések hasznosak lehetnek.
 • Írja le és priorizálja a jelentős kritikus kockázati pontokat/területeket.
 • Határozza meg az összes olyan tulajdonost, akik bevonhatók ebbe a folyamatba.
 • Szervezzen egy workshopot a tulajdonosoknak a kockázatelemzés megvitatására.
 • Vegye figyelembe és rögzítse az összes eredményt.

Az útmutató részletesen informál az összes szükséges lépésről, és átfogó háttérinformációkat, valamint műszaki tanácsokat kínál.

Az eszköztár rész “Általános információk & alkalmazási segéd” [pdf; 1,35 MB] és az “2. lépés: Kézikönyv” [pdf; 708 KB] alul tölthető le.

A feladatok elvégzéséhez különféle sablonok tölthetők le [zip; 3 MB]. Segítségükkel gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a feladatokat.

3. lépés: Megfelelő intézkedések meghatározása

Step3-scaled
Picture: Rudolf Hornich/Land Steiermark

Mivel a heves esőzések okozta áradásokat csak igen rövid figyelmeztetési idővel lehet megjósolni, ezért az esemény során tett intézkedéseket pontosan kell megtervezni és koordinálni. Nehéz lehet az összes, heves esőzések során alkalmazandó bizonyos intézkedésekhez szükséges előfeltételt teljesíteni. Ezért az intézkedések koncepciójába be kell venni a közép- vagy hosszú távú szerkezeti intézkedéseket vagy információkat, illetve az állampolgárok informálását. Biztosítunk egy intézkedéseket tartalmazó katalógust.

A megfelelő intézkedések meghatározásával egy intézkedési terv került kidolgozásra, amely segíti a felhasználót abban, hogy

 • tudja, hogyan kell minimalizálni a kockázatokat és a károsodásokat
 • ismerje a vészhelyzeti intézkedések felelősségi köreit (jogilag és aktívan)
 • ismerje az elérhető forrásokat a vészhelyzeti intézkedések felállításához
 • tudja, hogy a magasabb szintű hatóságok ismerik az intézkedéseket
 • tudja, hogy az összes releváns tulajdonost informálták az intézkedésekről
 • tudja, hogy helyi állampolgárok ismerik az őket érintő intézkedéseket és
 • tudja, hogy ki alkalmazza és állítja be az intézkedéseket
 • Vannak már bármilyen kockázatra vonatkozó elérhető vészhelyzeti reakciótervek?
 • Jogilag ki felelős a vészhelyzeti intézkedésekért?
 • Kik a releváns résztvevők a vészhelyzeti reakciótervért és a vészhelyzeti intézkedések alkalmazásáért és beállításáért?
 • Milyen források érhetők el a vészhelyzeti intézkedésekhez extrém események során?
 • Értékelje, hogy milyen szintű intézkedési terv érhető el az Önök számára.
 • Minden egyes intézkedéshez határozza meg a felelősségi köröket.
 • Dolgozzon ki egy egyszerű figyelmeztető- és riasztási eszközt a várható esemény intenzitásának értékelésére.
 • Tervezze meg az egy esemény során használandó kommunikációs csatornákat.
 • Az intézkedéseket az elérhető források és reakcióidő alapján határozza meg. Fókuszáljon különösen a kijelölt kritikus pontokra/területekre.
 • Hozzon létre egy intézkedési tervet (intézkedések, vészhelyzeti intézkedési térkép).
 • Töltse ki a végső vészhelyzeti reakciótervet.
 • Határozza meg az összes olyan tulajdonost, akik bevonhatók ebbe a folyamatba.
 • Szervezzen egy megbeszélést a kulcsfontosságú tulajdonosokkal az elérhető források megvitatása érdekében.
 • Szervezzen egy workshopot a tulajdonosoknak a tervezett vészhelyzeti intézkedések megvitatására.
 • Vegye figyelembe az „Intézkedési Tervben” és a „Vészhelyzeti Reakciótervben” lévő összes eredményt.
 • Mutassa be az elkészített intézkedési tervet/vészhelyzeti reakciótervet az állampolgároknak

Az útmutató részletesen informál az összes szükséges lépésről, és átfogó háttérinformációkat, valamint műszaki tanácsokat kínál.

Az eszköztár rész “Általános információk & alkalmazási segéd” és az “3. lépés: Kézikönyv” alul tölthető le.

A feladatok elvégzéséhez különféle sablonok tölthetők le [zip; 3 MB]. Segítségükkel gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a feladatokat.

A teljes eszköztár letöltése

Gesamtdownload.neu_-scaled
Picture: falconp4 / Pixabay

Szeretné megkapni az összes információt egy letöltésből? Töltse le itt a teljes eszköztárat, amely tartalmazza az ajánlásokat, kézikönyveket és sablonokat.

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS | Available in German and English

RIOCOM Engineering Office for Environmental Engineering and Water Management
Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Download  [zip; 9 MB]

TÖRTÉNETEINK

Heves esőzések elleni vészhelyzeti reakcióterveket állítottak fel Graz városának kiválasztott pontjain

„2018. április 16.-án egy heves esőzési esemény sújtott le a városközpontra, amely aluljárókat, pincéket, mélygarázsokat és egy bevásárló központot árasztott el. Ez az esemény jól mutatja, hogy az esőzéses áradások elleni vészhelyzeti reakciótervek előkészítése mennyire hasznos a magas kockázatú területeken. Egy olyan vészhelyzeti reakció eszköztár került kidolgozásra, amely megadja a szükséges feladatok keretrendszerét és a döntéshozók is bevonásra kerültek tulajdonosi workshopok által. A terv a döntéshozatal alapjaként, illetve szervezési eszközként szolgál a heves esőzések általi katasztrófák kezelésére. Különösen a megelőző intézkedések kiemelkedő fontosságúak. Ha az érintettek előre tudnak a lehetséges veszélyekről és időben informálják őket, akkor függetlenül is tudnak intézkedéseket tenni. Végül javítani tudtuk Graz városának felkészültségét a heves esőzésekre.” (Cornelia Jöbstl, Stájer Tartományi Hivatal, Ausztria)

A szászországi Oderwitz és Leutersdorf önkormányzata tesztelte és sikeresen alkalmazta az osztrák vészhelyzeti reakció eszköztárat

„Mindkét vidéki közösséget többször érintették heves esőzések és áradások a múltban. A károkat kijavították és fenntartható helyreállítást is végeztek, de mindkét önkormányzat tudta, hogy mindez nem elég. Az eszköztár terveztét használva javították a falvak vészhelyzeti reakcióját azért, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni a jövőben. Nagy elkötelezettséggel végezték a munkát az emberek a két polgármester támogatásával. Az eszköztár remek orientációt és részletes útmutatást biztosított eddig. Bár még nincs kész ez munka, mindkét közösség úgy érzi, hogy már most jobban fel van készülve a jövőbeli heves esőzésekre. További szászországi önkormányzatokat, és más önkormányzatokat is arra buzdítunk, hogy dolgozzanak ki vészhelyzeti reakcióterveket a heves esőzésekre.” (Anika Albrecht, Szászországi Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Geológiai Állami Hivatal, Németország)

Az osztrák vészhelyzeti reakció eszköztár erősíti a kommunikációt és útmutatást nyújt Zágrábban

„Az osztrák vészhelyzeti reakcióterv horvát nyelvű tervezetére alapozva a Croatian Waters elkezdte meghatározni a heves esőzések vészhelyzeti reakciórendszerének javítási lehetőségeit. A RAINMAN projekt tapasztalataira és eszközeire támaszkodva elemezték, hogy hogyan működik jelenleg a heves esőzések vészhelyzeti reakciórendszere Zágrábban, illetve múltbéli tapasztalatokból is kaptak eredményeket. További lépéseket kell tenni a polgári védelem javítása érdekében a felelős egységeknek. A RAINMAN vészhelyzeti reakció eszköztár végső verziója nagyban fog segíteni ebben. A RAINMAN tevékenységek egyik pozitív mellékhatása az volt, hogy a Croatian Waters és a horvátországi vészhelyzeti reakcióért felelős egységek és intézmények közti kooperáció erősödött, pl. a Zágrábi Önkéntes Tűzoltósággal.” (Alan Cibilić, Croatian Waters, Horvátország)