Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Vsakovačky-image

Vsakovačky

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Vsakovačky jsou podzemní komory, kde se zachycuje povrchová voda a následně se umožňuje její vsáknutí do země. Jsou to běžně čtvercové nebo kruhové výkopy, buď vyplněné sutí nebo obložené zdivem, litým betonem nebo jsou to polyethylenové skruže a perforované struktury obklopené zrnitým zásypem. Mohou být provedeny v mnoha tvarech a často mohou být umístěny v městské zástavbě o vysoké hustotě.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov
Kromě snižování povodňových rizik ukládáním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): soakaways
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology