Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Střídání plodin, smíšené pěstování plodin, krycí plodiny-image

Střídání plodin, smíšené pěstování plodin, krycí plodiny

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Střídání plodin je přizpůsobeno specifickým požadavkům podle sklonu svahů. Pěstování smíšených plodin je praxe pěstování dvou nebo více plodin v bezprostřední blízkosti. Použití krycích plodin zabraňuje tomu, aby zůstala půda delší dobu bez rostlinného pokryvu.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Přerušení transportu znečištění; Zlepšení kvality půdy; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Zvýšení zadržování vody v půdě; Zmenšení zdrojů znečišťujících látek; Absorpce a nebo zadržení CO2; Estetická a kulturní hodnota; Filtrace znečišťujících látek.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology